Сергій Чернов взяв участь у конференції з демократичного врядування

Відбувся Круглий стіл «Конституційна реформа і правосуб’єктність територіальних громад».

Під час Круглого столу обговорювали:

  • Закріплення статусу територіальної громади як юридичної особи в Конституції. Альтернативні рішення;
  • Конституційні обмеження у випадку надання територіальній громаді статусу юридичної особи.

«Наша точка зору, – говорить Сергій Чернов. – Питання надання територіальній громаді статусу юридичної особи не нове, воно перманентно дискутується ще з початку дев’яностих років і особливо жваво у період конституційних перетворень».

Також, Президент Української асоціації районних та обласних рад говорив про наступне: «В ході конституційно-проектного процесу завжди особлива увага приділялася межам предмету конституційного регулювання. Його мають становити найбільш стабільні відносини. У зв’язку із цим на рівень конституційного регулювання не виносяться ті питання, які є динамічно змінюваними або деталізованими, і ефективно можуть вирішуватися шляхом законодавчої регламентації. Чинна Конституція України не містить норми щодо визначення як юридичної особи жодного суб’єкту права чи органу публічної влади. Це стосується Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України тощо. Дане питання віднесене на законодавчий рівень регулювання.

Тим більше вказане стосується тих питань, які є найбільш дискусійними та резонансними. Навряд чи слід врегульовувати їх на конституційному рівні. Такі питання доцільно залишити на рівень законодавчого регулювання, що дозволить за певної апробації вносити відповідні коригуючи статус зміни. З обговорюваного питання вважаємо доцільним визначити їх у законі про територіальні громади.

У сьогоднішньому політико-правовому контексті, розглядаючи новацію щодо надання статусу юридичної особи територіальним громадам, ми маємо відповісти на три ключові питання:

  • перше – наскільки це відповідає конституційним засадам державного ладу?
  • друге – що це надасть громадам, регіонам, державі?
  • третє – які зміни законодавства це обумовить?

Відповідаючи на них, відразу зазначимо, що дана новація несе серйозні виклики стабільному порядку публічного управління.

Якщо ми діємо в рамках чинного цивільного законодавства, то така особа створюватиметься як юридична особа публічного права, яка згідно статті 81 Цивільного кодексу України створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. А це у свою чергу породжує низку питань.

Аналізуючи ж практичний результат запропонованої зміни правосуб’єктності громад, очевидно, що будь-яких відчутних організаційно-правових переваг для громад це не матиме.

 Адже фактично переважну більшість повноважень реалізують органи і посадові особи місцевого самоврядування, а вирішення поточних питань місцевого самоврядування шляхом систематичного проведення загальних зборів громади чи місцевих референдумів у зв’язку із значною кількістю населення є ідеалістичним сценарієм. Можливість впливу громади на органи місцевого самоврядування на сьогодні і так є – це громадські ради, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, органи самоорганізації населення, тощо.

Якщо враховувати існуючу пропозицію визначення статусу територіальної громади як юридичної особи з особливим статусом, то слід наголосити, що такого роду статусу законодавство на сьогодні не передбачає. А тому конституційне закріплення такої норми стане порушенням вимог принципу верховенства права, а саме вимоги правової визначеності.

При внесенні запропонованих змін до Розділу ХІ виникає проблема відповідності цих змін засадам конституційного ладу, визначеним Розділом І Конституції, а саме ст.7: «В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування». Це не передбачає будь-яких засновницьких дій стосовно інституту місцевого самоврядування, першоджерелом якого визнані територіальні громади.

Статус самостійної юридичної особи зумовлює застосування договірних відносин між ними, що порушує проблему збереження існуючої унітарної форми державного устрою», – про це та інше говорив в ході конференції Сергій Чернов.

Нагадаємо.