Останні новини

Питання представництва органів місцевого самоврядування в судах вимагає доопрацювання

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов закликав депутатів усіх рівнів звернути увагу на ситуацію, що склалася у зв’язку із внесенням змін до Конституції України щодо представництва органів місцевого самоврядування в судах.

Так, згідно з п. 2. статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

Разом з тим, згідно з Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», представництво органів місцевого самоврядування у судах з 1 січня 2020 року здійснюється виключно прокурорами або адвокатами, що, на думку очільника обласної ради, створює штучну монополію представництва адвокатів у судах.

«Тобто фактично введено заборону на самопредставництво рад в особі посадових осіб, які обіймають посади у відповідних радах, що загрожує обмеженням права територіальних громад на доступ до правосуддя, як це визначено в Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Європейській хартії місцевого самоврядування (статті 4, 11), Цивільному кодексі України (статті 169, 172, 173)», – каже Сергій Чернов.

Органи місцевого самоврядування, при здійсненні свого права на представництво законних інтересів територіальних громад в судових інстанціях, керуються постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», де визначено механізм утворення юридичної служби, її склад, завдання та повноваження.

 «Утримання виконавчого апарату здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. У разі набуття чинності нормою про представництво органів місцевого самоврядування в судах виключно адвокатами, юридичні послуги адвокатів також мають сплачуватися за рахунок місцевих бюджетів.  Таким чином, місцеві ради мають двічі сплачувати за одні і ті ж послуги, що, на наш погляд, є порушенням бюджетного законодавства.

 Крім того, застосування тендерної процедури визначення переможців з надання послуг правової допомоги (в основі якої лежить основній критерій – ціна) не гарантує якісного відбору, що за результатами розгляду судових справ буде мати негативні наслідки для органу місцевого самоврядування та призведе до додаткових витрат місцевих бюджетів у частині виконання судових рішень».

До того ж, місцеві ради не можуть завчасно у бюджеті на наступний рік передбачити кількість судових справ та розмір витрат, в тому числі на сплату послуг адвокатів. Більше того, на даний час не існує переліку розцінок або типових методик оцінювання відповідних послуг адвокатів, що може призвести до невиправданого збільшення витрат на юридичні послуги або значно ускладнить вирішення питань фінансування таких послуг.

З урахуванням викладеного, Сергій Чернов окреслив два напрямки для обговорення щодо майбутнього вирішення ситуації:

1.  Внести зміни до Конституції України, відновивши право органів місцевого самоврядування на представництво (в тому числі — в судах) інтересів територіальних громад та органів місцевого самоврядування посадовими особами, які обіймають посади у відповідних радах.

  1. У разі неможливості своєчасного прийняття вищезазначених змін:

відтермінувати введення в дію (з 1 січня 2020 року) норм щодо представництва органів місцевого самоврядування в судах виключно адвокатами та прокурорами;

вжити заходів щодо усунення вищезазначених колізій у законодавстві, а також прийняти відповідний закон про включення до пункту 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» нижченаведених послуг, на які не поширюється сфера його дії, а саме: «послуг, що надаються органам місцевого самоврядування адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, адвокатськими об’єднаннями і адвокатськими бюро за договорами про надання професійної правничої допомоги»;

– враховуючи міжнародну практику, прийняти закон про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового страхування професійної відповідальності адвоката), із внесенням змін до Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про страхування» з метою забезпечення ефективності адвокатського захисту та економії фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Нагадаємо.