Сергій Чернов: Відсутність конституційних змін щодо розвитку місцевого самоврядування стримує законодавчий процес

18 листопада відбулось засідання робочої групи Україна-Комітет регіонів ЄС під головуванням Олександри Дулькєвич.

Обговорювали стан місцевої демократії та адміністративної прозорості в Україні, а також нові можливості майбутньої рівноправної співпраці з практичної точки зору.

До дискусії був запрошений Президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов.

«Окрема дискусія стосувалась сучасних проблем та викликів, з якими стикаються місцеві, субрегіональні та регіональні органи влади в Україні.

Короткі тези якими я поділився з коллегами:

  • За сім з половиною років реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні реалізовано чимало змін по підвищенню спроможності місцевих рад базового рівня, запроваджено інститут старост, укрупнення територіальних громад, укрупнення районів, тощо. Це спільні досягнення усіх українських стейкхолдерів та міжнародних партнерів.

  • Разом з тим, реформа потребує нового поштовху, запровадження нових механізмів. Життя давно випередило правове забезпечення, але вони не можливі без внесення змін до Конституції України. Це є першим та найголовнішим викликом, а усуненим він може бути при наявності політичної волі керівників держави та наявності 300 голосів у Парламенті. Підготовка нового тексту необхідних змін вже завершена, а у проведених протягом року інклюзивних позапарламентських публічних консультаціях брали участь народні депутати України, представники офісу Президента, Уряду України, всеукраїнських асоціацій ОМС, науковці, науковці.
  • Відсутність конституційних змін щодо розвитку МС стримує законодавчий процес, а закони які приймаються, або пропонуються до прийняття у ході реформи, не в повній мірі відповідають положенням Конституції, а тому несуть часто не однозначне сприйняття у суспільстві. До таких прикладів слід віднести зміни до базового Закону «Про місцеве самоврядування «та до Бюджетного Кодексу.
  • Запровадженими змінами законодавці позбавили районні ради обєктів спільної комунальної власності, які надавали послуги декільком тергромадам та позбавили можливостей отримувати кошти державного бюджету, а також значно обмежили перелік джерел надходжень до районного бюджету. Все це призвело до того, що районні ради, як представницькі органи субрегіонального рівня, позбавили можливості не тільки виконувати закріплені власні повноваження, але й утримувати свій виконавчий апарат.
  • Крім того, кількість об’єктів, які у примусовому порядку передали від районних рад до місцевих рад базового рівня, було ними значно скорочено, а відтак і зменшено обсяг послуг. Причиною стала їх низька спроможність (особливо малочисельних сільських).

  • Скорочення обсягу послуг суперечить меті реформи децентралізації, тому це другий важливий виклик.
  • Законодавчі зміни, що відбулися останнім часом, не узгоджуються також з основними положеннями Урядової Концепції. Якщо вона (дорожня карта, якою є Концепція) застаріла, її треба оновити, але без дорожньої карти рухатись далі не можливо. Це третій виклик.
  • УАРОР переконана, що подальші зміни в правовому полі будуть відбуватися відповідно до Європейської Хариіі МС, Концепції, консолідованому проєкту змін до Конституції, кращим Європейським практикам, точкі зору науковців та вже отриманому вітчизняному досвіду. Що гарантовано забезпечить закріплення на трьох рівнях адмінтеродиниць-трьох рівнів органів місцевого самоврядування зі створеними ними виконавчими комітетами; мінімального чіткого переліку повноважень фінансово забезпечених для вх виконання, що повинно стати Конституційною гарантією. Ліквідовані рай- та облдержадміністрації повиннні замінити запроваджений інститут Префектів, який виключить надмірне втручання у місцеве самоврядування, а зконцентруються на наглядових функціях за законністю прийняття рішень ОМС», – сказав під час дискусії Сергій Чернов.

Довідково. 14 грудня відбудеться десята щорічна Конференція CORLEAP(країн ЄС-Східне Партнерство).

Нагадаємо.