Пропозиції до Державної стратегії регіонального розвитку

Українська асоціація районних та обласних рад надала пропозиції до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

За переконаннями УАРОР ключовими положеннями у новій Стратегії регіонального розвитку мають стати: чіткий розподіл повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими бюджетами та запровадження державного контролю за законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

За думкою експертів УАРОР, пріоритетами державної регіональної політики для України є:

  • забезпечення формування ефективної територіальної основи публічної влади з завершенням формування спроможних громад та районів, чітким розподілом сфери повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
  • створення та підтримка повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей, зменшення територіальної диференціації за індексом людського розвитку, формування поліцентричної системи розвитку території держави;
  • запровадження критеріїв визначення «проблемних» територій «з особливими потребами у розвитку» у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації що склалися у них;
  • запровадження дієвих механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів та програм ефективного використання місцевих ресурсів;
  • розвиток економіки на основі знань та інновацій, сприяння зайнятості трудових ресурсів, що забезпечує соціальну та територіальну спільність.

Ключовим аспектом для ефективної комплексної реалізації державної регіональної політики має бути гармонізація загальнодержавних та регіональних інтересів. Її можна досягнути через розподіл компетенції між органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими бюджетами, врахування органами місцевого самоврядування загальнонаціональних інтересів при вирішенні питань місцевого значення та запровадження державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Для сприяння європейській інтеграції України та зменшення диспропорцій у індикаторах регіонального розвитку між регіонами України, пропонується у Стратегії до 2027 року передбачити можливості для сталого регіонального розвитку, покращення якості життя громад та створення сприятливих умов для інвестицій у гірські території Українських Карпат.

Для реалізації останнього пункту УАРОР пропонує окремо розробити та реалізувати  Державну програму розвитку гірських територій Українських Карпат, в рамках якої  розробити схеми планування гірських територій, створити та відновити об’єкти інфраструктури, раціонально  використовувати і відновлювати природні ресурси та сприяти впровадженню новітніх організаційних форм господарської діяльності гірських територій Українських  Карпат.

Президент Української асоціації районних та обласних рад
Сергій Чернов

Також експертами УАРОР наданий перелік інструментів підтримки регіонального розвитку у сферах фінансово-економічного забезпечення, підвищення конкурентоспроможності територій та сприяння інноваційному розвитку, інтеграції регіонів та партнерства.

Нагадаємо.