Місцеві ради Харківщини узгодили рекомендації щодо законодавчого забезпечення децентралізації

Рекомендації стосуються змін до Конституції України, необхідності прийняття низки правових Актів для законодавчого забезпечення реформи та реалізації положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Учасники круглого столу вважають що, при внесенні змін до Конституції України необхідно передбачити запровадження раціональної та ефективної системи управління на всіх рівнях територіальної організації влади, а також втілення нових підходів в організацію адміністративно-територіального устрою.

Зокрема, Рекомендації підтримують ідею оновлення системно-структурної організації виконавчої влади на регіональному та субрегіональному рівнях шляхом запровадження інституту префекта.

«Вважаємо необхідним визначити вичерпний перелік функцій префектів з метою попередження необґрунтованого їх розширення, що може становити загрозу автономності місцевого самоврядування, втручанню в питання місцевого значення і є неприпустимим з точки зору Європейської хартії місцевого самоврядування, а також обмежити адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України. Передбачити конституційні гарантії судового захисту прав місцевого самоврядування, закріпивши, що акти префекта можуть бути оскаржені органами місцевого самоврядування у судовому порядку», – йдеться у Зверненні.

Також, необхідним вважається закріплення вимоги відповідності фінансових ресурсів функціям та повноваженням місцевого самоврядування, що має стосуватися як власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Крім того, у Зверненні вказано про низку заходів, які необхідно ухвалити. Зокрема:

  • Розробити та ухвалити у новій редакції (після внесення змін до Конституції України) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому, зокрема, розширити обсяг компетенції органів місцевого самоврядування базового рівня предметами відання, які забезпечують задоволення життєво важливих потреб територіальних громад;
  • Ухвалити Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою», серед переліку, зокрема, передбачити право Кабінету Міністрів України на формування громад згідно з перспективними планами, а також надання пропозицій до Верховної Ради України щодо затвердження підготовлених моделей устрою областей на базі нових об’єднаних громад та районів (округів);
  • Розробити та ухвалити у новій редакції Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» з метою їх системного оновлення, врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування, в тому числі – зі статусом депутата, виборних посадових осіб, забезпечення політичної нейтральності службовців місцевого самоврядування тощо. В новій редакції Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
  • Розробити та ухвалити Закон України «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади»;
  • Розробити та ухвалити Закон України «Про префектів» для визначення компетенції, порядку організації та діяльності, інших питань реалізації повноважень префектів.

Нагадаємо.