Останні новини

Індекс промислової продукції на Харківщині за минулий рік склав 95,4%

Найвагоміше зменшення випуску продукції переробної промисловості зафіксовано у машинобудуванні – на 18,8%.

 Збільшення випуску промислової продукції відбулося на підприємствах:

  • з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 17,1%,
  • у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,8%,
  • гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,0%.

За даними ГУ статистики, знизились показники:

  • на підприємствах переробної промисловості випуск продукції зменшився на 8,6%,
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 5,9%.
  • виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,6%,
  • у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 10,1%.

Нагадаємо.