Промислове виробництво в Харківській області за рік скоротилося на 6,8%

Індекс промислової продукції у Харківській області у 2021 році порівняно з 2020 роком склав 93,2%.

За даними ГУ статистики, зменшення випуску продукції зафіксовано на підприємствах:

 • з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 26,9%,
 • виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 11,1%;
 • виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 7,6%;
 • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 7,1%,
 • на підприємствах переробної промисловості – на 0,1%.
 • у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,5%.

Приріст випуску продукції переробної промисловості спостерігався:

 • у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 0,7%;
 • у машинобудуванні – на 4,2%;
 • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – також на 4,2%;
 • у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,9%;
 • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,8%.

Нагадаємо.