Найбільші обсяги капітальних інвестицій вкладені у розвиток промисловості

У січні–вересні 2021 року підприємствами та організаціями області освоєно 12535,1 млн.грн капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 56,1% від загального обсягу.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 19,7% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 6,1%, кредитів банків та інших позик – 6,0%.

Найвагомішу частку капітальних інвестиції (98,4% від загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких:

  • у будівлі та споруди – 6219,3 млн.грн,
  • у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 5522,6 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані у розвиток підприємств промисловості (4486,2 млн.грн) та будівництва (2737,2 млн.грн), що складало від загального обсягу 35,8% та 21,8% відповідно.

За даними ГУ статистики, значні обсяги капітальних інвестицій освоєні:

  • підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 1727,8 млн.грн (13,8%),
  • державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 1054,2 млн.грн (8,4%),
  • оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 461,2 млн.грн (3,7%).

Нагадаємо.