Сергій Чернов: Зміни до Конституції мають забезпечити баланс  між представницькою та виконавчою гілками влади

Необхідно вибудувати раціональний розподіл повноважень між рівнями – місцевий, субрегіональний та регіональний – влади, передовсім, органами місцевого самоврядування, на принципах субсидіарності, – переконаний голова Харківської обласної ради.

«Інститут Префектури необхідний в реаліях національного державного будівництва, але як такий, що не перешкоджає вільному розвитку місцевої демократії та не суперечить принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Повноваження визначити якомога чітко й таким чином, щоб префект не став інструментом тиску на органи представницької влади. Право призупиняти рішення органів місцевого самоврядування має стосуватися лише виключних випадків, коли йдеться про загрозу національній безпеці або територіальній цілісності. Передбачити конституційні гарантії судового захисту прав місцевого самоврядування та відповідальність префектів за протиправні дії, що перешкоджатимуть діяльності місцевих рад та їхніх виконавчих органів.

Баланс між представницькою та виконавчою владою має визначатися рівним об’ємом функцій, прав та обов’язків, зафіксованих конституційно, тобто виписаних у Основному законі приблизно у рівному об’ємі та пропорційно. Коли у Конституції докладно виписується діяльність одного владного інституту, а регламентація діяльності іншого передається до компетенції спеціальних законів, виникає загроза зміцнення лише однієї гілки влади та відповідних посадових осіб».

Нагадаємо.