Останні новини

У Будинку рад студенти вперше захищали дипломні роботи

Випускники-бакалаври Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, які навчалися на кафедрі менеджменту і публічного адміністрування, успішно захистили свої дипломні роботи.

Студенти навчались за освітньою програмою «Менеджмент організацій міського господарства» та проходили практику в Харківській обласній раді.

Екзаменаційна комісія ознайомилися з дипломним роботами здобувачів звання бакалавр. Теми, представлених дипломних проектів, були актуальні та досить різноманітні, всі вони мали дослідницький характер і базувалися на реальних даних. Зокрема, студенти продемонстрували здатність вирішувати практичні проблеми та складні управлінські завдання в умовах реформування системи місцевого самоврядування, розвитку організацій міського господарства.

Після обговорення змісту дипломів та процесу захисту комісія в цілому визначила роботи успішними.

Так, під час написання роботи «Адміністративне управління інвестиційними проектами» було розроблено методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону; запропоновано рекомендації для структурного підрозділу Харківської обласної ради, який займається організацією та проведенням конкурсу «Разом в майбутнє».

За словами Голови постійної комісії Харківської обласної ради з питань бюджету Людмили Немикіної, використання запропонованих рекомендацій сприятиме активізації громадянських ініціатив щодо розвитку територіальних громад на основі оцінювання інвестиційної привабливості регіону за станом і потенціалом економічної, соціальної, екологічної та інфраструктурної сфер області.

В ході захисту дипломної роботи «Управління стратегічним брендінгом регіону» студент запропонував рекомендації зі створення комплексного бренду регіону, який складається з трьох основних елементів, що відповідають узагальненій категоризації типів територіального брендингу: туристичний, соціальний та інвестиційний бренд.

Впровадження багатошарового бренду надасть змогу розвивати кожну з категорій незалежно одна від одної, водночас отримуючи вигоди та підсилюючи, за рахунок синергетичного ефекту, бренд Харківської області.

«Така співпраця дає можливість працедавцям знайти кваліфікованих фахівців, які спроможні ефективно працювати, а випускникам – отримати перше робоче місце відповідно до їх фаху, здобути практичні навички професійної діяльності вже під час проходження виробничих і переддипломних практик», – підкреслила Людмила Немикіна.

За матеріалами: Харківська обласна рада

Нагадаємо.