УАРОР направила пропозиції до Кабінету Міністрів України

УАРОР надала пропозиції щодо Постанови КМУ «Про затвердження державноі Програми транскордонного співробітництва на 2021-2027 рр.

Так, за результатами консультацій з членами УАРОР, пропозиції сформовані з 12 пунктів. Зокрема йдеться про наступне:

Пропонуємо доповнити Проєкт окремим заходом щодо розширення можливостей міжрегіонального співробітництва регіонів України з регіонами країн-членів Європейського Союзу, зокрема, шляхом системної роботи з Асоціацією європейських прикордонних регіонів (далі – АЄПР) стосовно набуття регіонами України членства в ній як прикордонних регіонів.

Це дозволить отримати можливість брати участь в якості партнера в реалізації транскордонних проектів в рамках Європейського інструменту сусідства та використовувати плідні зв’язки з АЄПР і досвід її постійних членів – прикордонних регіонів, для розробки та впровадження стратегій сталого розвитку об’єднаних територіальних громад України.

Виходячи з практики реалізації попередньої програми та для того, щоб Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки стала ефективним інструментом формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії суб’єктів прикордонних територій, у ній слід передбачити реалізацію таких завдань:

  • забезпечення співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги, реципієнтами яких є організації, що утримуються за кошти державного бюджету в рамках виконання програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу відповідно до умов міжнародних договорів України;
  • забезпечення на поворотній основі фінансування фінального (балансового) платежу проєктів міжнародної технічної допомоги в рамках виконання програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу відповідно до умов міжнародних договорів України;
  • розвиток прикордонної інфраструктури (будівництво нових пунктів пропуску, розбудова сервісних зон);
  • підтримка великих інфраструктурних транскордонних проектів (по 2 проекти на кожну прикордонну область, відібрані обласними радами);
  • підтримка ініціативи впровадження Макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для регіону Карпат.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою підготовки проєкту акта є затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021 – 2027 роки та визначення заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного співробітництва у 2021-2027 роках.

Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом формування добросусідських відносин з сусідніми країнами, вирішення спільних проблем соціально-економічного розвитку.

Повний текст Звернення на сайті УАРОР.

Президент Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов.

Нагадаємо.