Питання організації місцевого самоврядування має враховувати науковий підхід, досвід та практику

Про Рекомендації, які Харківщина надіслала до Верховної Ради, щодо вдосконалення законопроектів про внесення змін до Конституції, говорили в програмі «Де це?» на Громадському радіо.

Свою думку висловив Олександр Петришин, президент, Національної академії правових наук.

Підписи у Рекомендаціях до ВР поставили голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій та президент НАПрН Олександр Петришин.

Під час радіоінтерв’ю Олександр Петришин зупинився на деяких аспектах змін до Конституції у частині децентралізації:

«Змінами до Конституції в частині децентралізації передбачено ліквідацію таких органів як держадміністрації. Замість них мають бути запроваджені префекти, як це, зокрема, у Франції.

Сенс у тому, що префекти мають завжди чітко обмежену компетенцію. Це не адміністрація, яка керує всім. Якщо використати радянську термінологію, то це прокурор, який наглядає, щоб органи місцевого самоврядування не виходили за межі своєї компетенції.

Префект не управляє на відповідній території, за винятком надзвичайних ситуацій. Управляє відповідною територією обласна рада, районна рада чи рада громади».

В ході розмови говорили про об’єктивну кількість районів на Харківщині.

Нагадаємо, наукова спільнота та практики місцевого самоврядування області напрацювали модель, в рамках якої замість 27 створюється сім районів, тоді як Київ наполягав на чотирьох районах.

«Тут має бути зважений підхід. Із 27 районів зробити 4 – занадто радикально. Може бути багато непередбачуваних негативних наслідків. Наразі пропонується сім районів. Це питання не можна вирішувати централізовано. Треба обов’язково враховувати позицію на місцях. Бо в областях, районах більше розуміють місцеві потреби. З іншого боку, те, що райони потрібно зменшувати в рази – в цьому ніхто не сумнівається», – говорить Олександр Петришин.

На його думку, «Харківщина – це своєрідне поле для проведення певних соціальних експериментів. У хорошому розумінні. Харків намагається поєднати дві речі – з одного боку наука, з іншого – неодмінне враховування того, що працює на користь громад».

Відповідаючи на запитання про домінування наукового чи практичного підходу у моделюванні адміністративно-територіального устрою, Олександр Петришин відповів:

«На прикладі Харківської області в нас є повне порозуміння. Звісно, ми як науковці, виходимо з певних концептуальних, світоглядних бачень. Водночас ми розуміємо, що без практичного аспекту вирішити цю проблему неможливо. Із Сергієм Черновим ми часто спілкуємося і знаходимо спільну думку. Організація місцевого самоврядування – те питання, яке має враховувати науковий підхід, вітчизняний і зарубіжний досвід і неодмінно брати до уваги практичні напрацювання».

Міркуючи про оптимальну модель врядування, Олександр Петришин зазначив:

«Головне завдання – перетворити органи місцевого самоврядування, громади в такі повноважні структури, які б вирішували усі питання місцевого життя, за винятком тих, які відносяться до компетенції держави. Це такий європейський принцип».

Рекомендації є результатом круглого столу, проведеного цього місяця в Харкові.

Нагадаємо.