Угоду про співпрацю підписали «Турбоатом», ХНЕУ та «Південкабель»

Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця, АТ «Турбоатом» і ВАТ «Південкабель» підписали договори про співпрацю в рамках реалізації концепції дуального освіти. Документи були підписані за підсумками роботи круглого столу «Дуальна форма освіти – нова якість підготовки фахівців в Україні».

Головне завдання впровадження дуальної форми навчання – усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, а також підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців в рамках нових форм навчання.

Впровадження дуальної форми освіти дозволить студентам суміщати навчання на стаціонарі і практику на підприємствах, набуваючи досвіду роботи і освоюючи на практиці отримані знання.

Серед переваг дуальної освіти називають:

  • організацію співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;
  • розробку законодавчої бази для впровадження національних стандартів якості професійної освіти;
  • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);
  • проведення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
  • врахування конкретних запитів підприємств до змісту і якості професійної освіти.