Рейтинг університетів за показниками Scopus 2024 року

На сайті Освіта.ua оприлюднений щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

Згідно з результатами рейтингу 2024 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти посіли:

  1. Київський національний університет ім. Шевченка.
  2. Харківський національний університет ім. Каразіна.
  3. Львівський національний університет ім. Франка.
  4. Одеський національний університет ім. Мечникова.
  5. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського».

Щодо рейтингу Scopus інших вишів міста Харкова:

11. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

13. Харківський національний медичний університет

59. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

61. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

71. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

89. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

96. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

98. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

132. Харківська державна академія фізичної культури

138. Харківський національний університет внутрішніх справ

189. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

195. Харківська державна академія дизайну і мистецтв

206. Харківська державна академія культури

Довідково. Рейтинг створено за результатами наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. База даних Scopus постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.

Нагадаємо.