Харківські вчені отримали президентські гранти

Вченим Харківської області призначено гранти Президента України для підтримки наукових досліджень на 2019 рік.

Грати присуджено:

Баснукаєвій Разет 1990 року народження, кандидатці фізико-математичних наук, науковій співробітниці Фізико-технічного інституту низьких температур імені Вєркіна Національної академії наук України – для проведення дослідження «Синтез новітніх графенових наноструктур для армування композитних матеріалів з метою підвищення їх експлуатаційних характеристик»;

Оробченку Олександру 1983 року народження, докторові ветеринарних наук, завідувачу лабораторії Національного наукового центру “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” Національної академії аграрних наук – для проведення дослідження «Токсико-біохімічна оцінка наночасток металів — потенційних компонентів біопрепаратів і кормових добавок для тварин»;

Рогульській Олені 1989 року народження, кандидатці біологічних наук, виконувачці обов’язки старшого наукового співробітника Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України – для проведення дослідження «Розробка і кріоконсервування тривимірних модельних об’єктів для скринінгу лікарських препаратів»;

Рохмановій Тетяні 1990 року народження, кандидатці фізико-математичних наук, науковій співробітниці Інституту радіофізики та електроніки імені Усикова Національної академії наук України – для проведення дослідження «Терагерцова джозефсонівська плазмоніка, контрольована статичним магнітним полем»;

Трусовій Валерії 1984 року народження, докторці фізико-математичних наук, професорці кафедри Харківського національного університету імені Каразіна – для проведення дослідження «Розробка комбінованих нанопереносників лікарських (протипухлинних) препаратів на основі ліпосом та білкових гідрогелів»;

Чернобаю Сергію 1989 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту рослинництва імені Юр’єва Національної академії наук України – для проведення дослідження «Особливості селекції зимуючих тритикале».

Нагадаємо.