У Харківській області знизились обсяги промисловості

Індекс промислової продукції у Харківській області за одинадцять місяців порівняно з відповідним періодом минулого року склав 95,0%.

За даними ГУ статистики, випуск продукції зменшився:

  • на підприємствах переробної промисловості зменшився на 9,8%,
  • на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 5,6%.
  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 11,8%,
  • у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 10,8%.

Найвагоміше зменшення випуску продукції переробної промисловості зафіксовано у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 20,7%,

Збільшення випуску промислової продукції відбулося:

  • на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 17,1%.
  • у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,8%,
  • виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 0,5%.

Нагадаємо.