Найвагомішу частку капітальних інвестицій вкладають у матеріальні активи

За три місяці 2021 року підприємствами та організаціями Харківської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2997,9 млн.грн капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 60,4% від загального обсягу.

За даними ГУ статистики, за рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 11,9% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 11,6%, кредитів банків та інших позик – 4,7%.

Найвагомішу частку капітальних інвестиції вкладено у матеріальні активи (98,1% від загального обсягу), з яких:

  • у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 1546,3 млн.грн,
  • у будівлі та споруди – 1248,8 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані у розвиток підприємств промисловості (932,7 млн.грн) та будівництва (819,5 млн.грн), що складало від загального обсягу 31,1% та 27,3% відповідно.

Також значні обсяги капітальних інвестицій освоєні підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 498,6 млн.грн (16,6%), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 225,2 млн.грн (7,5%).

Нагадаємо.