Останні новини

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств

У січні–березні 2020 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3212,6 млн.грн капітальних інвестицій.

За даними ГУ статистики, за власні кошти підприємств та організацій освоєно 53,0% від загального обсягу.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 15,0% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 15,7%, кредитів банків та інших позик – 4,9%, інших джерел фінансування – 11,4%.

Найвагомішу частку капітальних інвестиції (97,6% від загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких:

  • у будівлі та споруди – 1634,0 млн.грн,
  • у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 1348,8 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані:

  • у розвиток підприємств промисловості (957,8 млн.грн);
  • у будівництва (928,2 млн.грн), або 29,8% та 28,9% від загального обсягу відповідно.

Також значні обсяги капітальних інвестицій освоєні підприємствами у сферах:

  • операцій з нерухомим майном – 293,4 млн.грн (9,1%),
  • державного управління й оборони та організаціями обов’язкового соціального страхування – 212,2 млн.грн (6,6%),
  • підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 206,8 млн.грн (6,4%).

Нагадаємо.