Останні новини

Найбільше капітальних інвестицій спрямовано на розвиток промисловості

У січні–червні підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6,4 млрд.грн капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 54,6% від загального обсягу.

За даними ГУ статистики, за рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 20,1% капітальних інвестицій. Питома вага коштів населення на будівництво житла становила 10,6%, кредитів банків та інших позик – 5,1%, інших джерел фінансування – 9,6%.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,0% від загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких:

  • у будівлі та споруди – 3,2 млрд.грн,
  • у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 2,7 млрд.грн.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій спрямовані у розвиток підприємств промисловості (2,1 млрд.грн) та будівництва (1,4 млрд.грн), що складало 32,3% та 22,0% від загального обсягу відповідно.

Також значні обсяги капітальних інвестицій освоєні підприємствами у сферах:

  • державного управління й оборони та організаціями обов’язкового соціального страхування – 677,4 млн.грн (10,6%),
  • підприємствами сільського, лісового та рибного господарства – 490,2 млн.грн (7,7%),
  • підприємствами у сфері операцій з нерухомим майном – 376,5 млн.грн (5,9%).

Нагадаємо.