Сергій Чернов: Додаткові повноваження місцевих бюджетів держава має забезпечувати відповідним ресурсом

Українська асоціація районних та обласних рад звернулася до Міністерства фінансів України із пропозиціями щодо врахування місцевих і регіональних інтересів при підготовці Бюджетної декларації.

Лист підписав президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Передовсім, у документі вказано на те, що система фінансового вирівнювання потребує удосконалення.

Особлива увага приділяється забезпеченню фінансовим ресурсом переданих місцевим бюджетам додаткових повноважень. Зокрема вказано, що впродовж останніх років держава передає значний обсяг видаткових повноважень у галузях освіти та охорони здоров’я на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Що не повною мірою супроводжується передачею необхідних фінансових ресурсів, як того вимагають Конституція, Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетний кодекс.

Одним із шляхів вирішення проблеми пропонується збільшення обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Також пропонується відновити здійснення розподілу коштів додаткової дотації між місцевими бюджетами (які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом) на центральному рівні з врахуванням певного резерву коштів для обласного бюджету для усунення можливих диспропорцій між місцевими бюджетами області.

Крім того, рекомендації стосуються податкового обліку по об’єднаних територіальних громадах. Для здійснення формування місцевих бюджетів на наступні бюджетні періоди та здійснення моніторингу виконання місцевих бюджетів.

Серед інших рекомендацій:

  • Продовжити фінансову децентралізацію шляхом доведення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті до 65 %, та зменшення трансфертів у доходах місцевих бюджетів до 35 %.
  • Коригування обсягів медичної субвенції та її збільшення з урахуванням надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, забезпечення фінансування галузі в обсягах, що відповідають макроекономічним показникам, соціальним стандартам, забезпечення громадян належним рівнем медичної допомоги. Крім цього, необхідно врахувати забезпечення витрат на лікування хворих на тяжкі хронічні хвороби.
  • Врегулювання на державному рівні питання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
  • Компенсування втрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, та недопущення передачі на рівень місцевих бюджетів фінансового забезпечення видаткових повноважень без відповідного компенсаційного ресурсу.

Детальніше на сайті Харківської обласної ради

Нагадаємо.