Останні новини

Відкрилась нова онлайн-виставка «Любому Харкову присвячується. 2020»

У творчому проєкті Художнього музею Харків представлений у творчості юних, молодих та досвідчених.

«У фокусі мистецького бачення – натурна пам’ять, що через інтимне ставлення до теми звільняє «готові» образи міста від усталених штампів, хоча більшою мірою «дитячі» риси міста і базуються на пізнаваних архітектурних символах, за браком «високого професіоналізму» (бо усі ми лише на шляху до нього) натура, що пройшла крізь сито вражень та переживань, стає основою, з дорогоцінних зерен якої за допомогою вчителя початківець-мистець шукає і знаходить вправну композицію. Але не лише натура – багато чого постачає дитячій фантазії література, історичні оповідки, легендарні постаті Харкова, вкарбовані у його історію, міфологеми міста», – розповідають ініціатори виставки.

2020-й приніс експонентам своєрідний паритет між ліноритом та аквареллю, гуашшю, акрилом і мішаною технікою. Утім, звісно, найбільші досягнення учасників виставки пов’язані з цією авторською графічною технікою – ліноритом. Це пояснюється тим, що лінорит передбачає виразність, лаконізм, узагальненість образу, відчутний лінійно-тональний контраст площин, різномасштабність фігур, що не зводяться до прозового стафажу, максимальну метафоричність обраного рішення.

За обсягом робіт, за оригінальністю рішень, за фаховим рівнем та вивільненим асоціюванням – тема рідного міста здобула якнайповнішого образного рішення.

Учасники виставки продемонстрували не лише здобуті навички і індивідуальне розуміння засобів виразності графічних і пластичних технік, а, завдячуючи ним, оповіли про своє бачення Харкова, міста, яке ми «читаємо» через його живу історію, через минуле, спрямоване у майбутнє, через оптичні образи, що живляться потужним метафоризмом і творчими асоціаціями.

Так художній проєкт прокоментував Олег Коваль, мистецтвознавець, лауреат премії імені І.Ю. Рєпіна, викладач-методист вищої категорії ХВФХК, член ХО НСХУ.

Нагадаємо.