З початку року промисловість регіону скоротилася на 6,9%

Індекс промислової продукції у Харківській області у січні–листопаді 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 р. склав 93,1%. 

Зменшення випуску промислової продукції відбулось на підприємствах:

  • з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 25,0%,
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 7,9%.

Найвагоміше зменшення випуску продукції переробної промисловості зафіксовано у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 11,9%.

На підприємствах переробної промисловості випуск промислової продукції залишився на рівні відповідного періоду минулого року.

Приріст випуску продукції переробної промисловості спостерігався у:

  • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1,7%;
  • у машинобудуванні – на 3,6%;
  • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,5%;
  • у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,1%;
  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 15,2%.

Нагадаємо.