На Харківщині стали більше виробляти фармацевтичної продукції

Індекс промислової продукції у Харківській області в січні-березні 2020 року  склав 97,2%.

За даними ГУ статистики, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск продукції збільшився на 16,7%.

Разом з тим, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,6%, переробної промисловості – на 3,8%.

Приріст виробництва промислової продукції порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігався:

  • у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 19,0%,
  • у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,2%,
  • у виробництві гумових і пластмасових виробів іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,3%,
  • у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,2%.

Зменшення випуску промислової продукції зафіксовано:

  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 19,3%,
  • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 13,1%,
  • у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 10,4%,
  • у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 10%,
  • у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1%.

Нагадаємо.