Депутати затвердили семирічну Стратегію розвитку Харківщини

Під час пленарного засідання XХІІІ сесії депутати обласної ради затвердили Стратегію розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії.

За словами голови обласної ради Сергія Чернова, розробляючи семирічну Стратегію розвитку регіону усією громадою – науковцями й управлінцями, самоврядними органами й ініціативними краянами – створено дорожню карту повного оновлення нашої області.

«Мовою проєктів та ідей ми намагалися сформувати бренд області для того, щоб просувати його далеко за межі регіону. Не побоюся сказати, для інтеграції нашої області в успішний світовий простір», – наголосив Сергій Чернов.

Проєкт Стратегії та Плану заходів з її реалізації розроблено з метою забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Харківської області та визначення його пріоритетних напрямків.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у два етапи: І – 2021-2023 рр, ІІ – 2024-2027 рр.

План заходів формувався шляхом аналізу проєктних ідей та групування узагальнених технічних завдань, які подавалися усіма зацікавленими громадянами для реалізації цілей і завдань Стратегії.

Орієнтовний обсяг фінансування програм і проектів Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії усього 9 275 513,500 тис грн у тому числі кошти Державного бюджету України, Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством, а саме: 2021 рік – 2 967 621,775 тис грн, 2022 рік –3 540 167,125 тис грн; 2023 рік –2 767 724,600 тис грн.

П’ЯТЬ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ

Стратегічна ціль 1. Забезпечення високої якості життя  населення на всьому просторі регіону

Операційні цілі:

 • Організація доступної та ефективної системи надання медичних послуг і створення умов для здорового способу життя населення;
 • Доступні і якісні комунальні послуги в містах та енергозабезпечення сільського населення;
 • Доступна і якісна освіта на всіх рівнях;
 • Забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності;
 • Забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення;
 • Забезпечення правопорядку та публічної безпеки;
 • Розвиток внутрішнього та в’їзного туризму.

Ціль 2. Забезпечення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону

 • Поліпшення стану атмосферного повітря та запобігання змінам клімату;
 • Охорона та раціональне використання водних ресурсів;
 • Забезпечення якісного стану і відновлення деградованих і еродованих земель та ґрунтів;
 • Збільшення лісистості області і збереження біорізноманіття;
 • Створення ефективної системи поводження з промисловими і твердими побутовими відходами.

Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю

 • Упровадження кластерного підходу до побудови смарт-спеціалізованої структури економіки, інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості;
 • Розвиток сільських територій та територіальних громад шляхом створення робочих місць на базі фермерських і селянських господарств і їх кооперації;
 • Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу;
 • Створення інноваційної та креативної економіки середніх і малих міст регіону;
 • Енергозабезпечення і створення ефективної системи енергозбереження в регіоні на інноваційній основі.

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури

 • Організація системи залучення і супроводження інвестицій;
 • Інституційне й інфраструктурне забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності, формування регіональної інноваційної системи;
 • Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення.

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні

 • Проведення ефективної адміністративно-територіальної реформи зі створенням фінансово самодостатніх територіальних громад;
 • Упровадження системи електронного врядування в роботу регіональних і місцевих органів влади;
 • Підтримка розвитку інституцій громадянського суспільства;
 • Організація системи підготовки та перепідготовки держслужбовців і місцевого самоврядування;
 • Модернізація інформаційно-комунікативного регіонального простору.

До джерел фінансування реалізації заходів Стратегії відносяться кошти:

Державного бюджету України, зокрема, Державного фонду регіонального розвитку, галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах, субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

 • місцевих бюджетів;
 • міжнародних організацій, зокрема кошти технічної допомоги ЄС;
 • інвесторів, власні кошти підприємств, організацій та установ, а також кошти суб’єктів господарювання поза залежністю від їх організаційної побудови;
 • благодійні внески;
 • з інших джерел, не заборонених законодавством.

За матеріалами Харківської обласної ради

Нагадаємо.