Нові умови прийому у вищі навчальні заклади

Мінімальні прохідні бали для окремих спеціальностей – 150 і 130.

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства освіти і науки, який визначає умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.

У 2019 році для вступу до вишу абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів відповідно до обраної спеціальності.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети відповідно до майбутньої спеціальності чітко регламентуються додатком № 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році.

Так, для надходження на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) прийматимуть сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

З іноземних мов зараховують тільки сертифікати 2018 і 2019. Абітурієнт може подати сертифікати в будь-якій зручній йому комбінації.

Можливість проходження творчих конкурсів в декількох вузах, а також створення рівних умов для їх учасників незалежно від оцінок ЗНО вимагали змін термінів проведення творчих конкурсів. Вони пройдуть з 1 до 10 липня, тобто до початку прийому заяв. Передбачена також друга сесія творчих конкурсів – з 11 до 22 липня, але тільки для тих абітурієнтів, які бажають навчатися на контракті.

Немає жодних змін в кількості заяв, які можна подати для вступу на бакалавра. Бюджет це максимум 7 заяв на 4 спеціальності.

На контракт кількість заяв не обмежується.

На 2019 розширено практику встановлення мінімальної кількості балів для вступу на спеціальності з особливо високим рівнем суспільної.

Йдеться про спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Фармація, промислова фармація».

Щоб подати на них заяву, вступник повинен мати конкурсний бал не менше 130.

Новація 2019 року – розширення пільг для учасників бойових дій. Пільги будуть поширені на всіх вступників цієї категорії, а не тільки на учасників бойових дій АТО / ООС, як було раніше.

Основна вступна кампанія буде проведена в більш вузькі терміни, а можливість створення електронних кабінетів буде відкрита до кінця літа, щоб їх могли використати ті абітурієнти, які йдуть на заочну форму навчання.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти; вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно; співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Так, реєстрація електронних кабінетів і завантаження в них документів розпочинається 1 липня, а прийом заяв та документів – 10 липня.

Закінчується подача заяв о 18.00. 22 липня – для вступників тільки за сертифікатами ЗНО, 18-й рік. І 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.