Останні новини

Майже дві тисячі науковців отримали звання і ступені

Атестаційна колегія МОН затвердила рішення вчених рад закладів вищої освіти і наукових установ щодо присвоєння науковцям вчених звань та наукових ступенів.

Так, за результатами засідання колегії присвоєно:

  • звання професора 221-му здобувачеві,
  • звання доцента – 593-м здобувачам,
  • звання старшого дослідника – 37-ми здобувачам,
  • звання доктора наук – 231 особі,
  • звання кандидата наук – 535 особам,
  • звання доктора філософії – 370 осібам.

Окрім того, атестаційною колегією скасовано рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата наук стосовно одного здобувача.

Нагадаємо.