Найбільшу заробітну плату отримують працівники сфери телекомунікацій

Середня заробітна плата одного штатного працівника у січні 2021 року становила 10364 грн.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у наступних видах економічної діяльності:

  • тимчасове розміщування й організація харчування (6345 грн);
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (7945 грн);
  • надання інших видів послуг (8333 грн).

За даними ГУ статистики, найбільш оплачуваною залишається праця у наступних сферах:

  • інформація та телекомунікації (26623 грн);
  • фінансова та страхова діяльність (17270 грн);
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів (16233 грн);
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15316 грн);
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (14511 грн).

Нагадаємо.