На Харківщині знизився індекс промислової продукції

Індекс промислової продукції у Харківській області в січні–травні 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року склав 94,5%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск продукції збільшився на 25,6%. Разом з тим, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів випуск продукції зменшився на 7,4%, переробної промисловості – на 11,3%.

За даними ГУ статистики, зменшення випуску промислової продукції зафіксовано:

  • у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,4%,
  • у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 5,1%,
  • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 14,6%,
  • у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 15,2%,
  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 16,4%,
  • у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 17,1%,
  • у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 19,4%.

Приріст виробництва промислової продукції порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігався у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 14,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 11,4%.

Нагадаємо.