Харківські вчені удостоєні Державних премій в галузі науки і техніки

Указ президента України від 13 січня «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року» розміщений на сайті глави держави.

Зокрема, Державну премію України в галузі науки і техніки 2019 року присуджено харківським вченим:

За роботу «Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процессах»:

ПИЛИПЕНКУ Володимиру Владиславовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

БЕРЕЖНОМУ Юрію Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

За роботу «Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень»:

ЛИТВИНУ Олегу Олеговичу – докторові фізико-математичних наук, виконувачеві обов’язки завідувача кафедри Української інженерно-педагогічної академії;

За роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем»:

ЛУКІНУ Володимиру Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

ХАРЧЕНКУ Вячеславу Сергійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

ЯКОВЛЕВУ Сергію Всеволодовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

СИДОРЕНКУ Миколі Федоровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Коммунар»;

За роботу «Створення роторів турбін великої потужності»:

ДМИТРИКУ Віталію Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

МОРАЧКОВСЬКОМУ Олегу Костянтиновичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

УСАТОМУ Олександру Павловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

ЗАЙЦЕВУ Борису Пилиповичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

ПАЩЕНКУ Юрію Григоровичу – заступникові головного інженера, головному технологові акціонерного товариства «Турбоатом»;

ГРИШИНУ Миколі Миколайовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору акціонерного товариства «Турбоатом»;

КАНТОРУ Олександру Геннадійовичу – начальникові технологічного бюро акціонерного товариства «Турбоатом»;

За роботу «Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті»:

КОПИЦІ Миколі Павловичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»;

ЦЕЛУЙКО Вірі Йосипівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти;

БІЛОВОЛУ Олександру Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові кафедри Харківського національного медичного університету;

За роботу «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів»:

ЧЕБАНОВУ Валентину Анатолійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, першому заступникові генерального директора державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»;

ДЕСЕНКУ Сергію Михайловичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»;

ЛЯПУНОВУ Миколі Олександровичу – докторові фармацевтичних наук, провідному науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України».

Нагадаємо.