Історія відомого скіфознавця

Виповнилося 100 років від дня народження відомого вченого, скіфознавця, доктора історичних наук, заслуженого професора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Бориса Шрамка.

Вся наукова діяльність Бориса Шрамка нерозривно пов’язана з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна. З 1939 р., за виключенням воєнного лихоліття 1941-45 рр., тут пройшли його студентські та аспірантські роки, були захищені дисертації, проходила насичена викладацька діяльність.

Втім, незважаючи на подібну відданість almamater, Шрамко був пов’язаний і з іншими закладами Харкова, зокрема, з Харківським історичним музеєм. Ще в 1955 р. він був офіційно оформлений на роботу у музеї у якості консультанта з питань археології.

При написанні першої монографії — «Древности Северского Донца», що вийшла друком у 1962 р. та стала настільною книгою для багатьох поколінь харківських археологів, які робили свої перші кроки у науці, Шрамко широко залучав археологічні предмети зі збірки історичного музею.

Саме завдяки цієї монографії до наукового обігу були введені мідний злиток з відбитком дерев’яної палки бронзової доби, давньогрецька амфора з кургану біля с. Циркуни (цьому комплексу було присвячене і окреме дослідження 1956 р.), старожитності сарматського часу — бронзові казани з Селімовки та Старобєльська, бронзове дзеркало з Роздольного, глиняна курильниця зі Сватової Лучки, рукоять та частина леза давньоруського меча з Краснянки, гарда подібного меча з Харківщини, наконечник списа, різноманітні матеріали з Донецького городища тощо.

У археологічних фондах музею зберігаються також матеріали польових досліджень, проведених Шрамком на Шмарівці та Мохначі.

Сьогодні у стінах Харківського історичного музею працює багато випускників історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кожен з яких розпочав вступ до своєї професії з захоплюючих лекцій Бориса Шрамка по історії первісного суспільства.

За матеріалами Харківський Історичний музей.

Нагадаємо.