В регіоні впали обсяги виробництва у фармацевтичній галузі

Індекс промислової продукції у Харківській області у січні–жовтні 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року склав 93,4%.

За даними ГУ статистки, зменшення випуску промислової продукції спостерігалось на підприємствах:

  • з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 22,6%,
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 8,4%.

Найвагоміше зменшення випуску продукції переробної промисловості зафіксовано у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 15,1%.

Приріст випуску продукції переробної промисловості спостерігався у:

  • металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 0,9%;
  • у машинобудуванні – на 4,1%;
  • у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 5,7%;
  • у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,0%;
  • у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 15,4%;
  • на підприємствах переробної промисловості відбулося збільшення випуску промислової продукції на 0,4%.

Нагадаємо.