Найбільший обсяг інвестицій спрямовується на розвиток підприємств промисловості

У січні–червні 2021 рjre підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6965,5 млн.грн капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 58,3% від загального обсягу.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 15,8% капітальних інвестицій. Питома вага кредитів банків та інших позик становила 7,1%, коштів населення на будівництво житла – 6,6%.

Як поінформували в ГУ статистики, найвагомішу частку капітальних інвестиції (98,2% від загального обсягу) вкладено у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 3352,3 млн.грн, у будівлі та споруди – 3121,6 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільші обсяги капітальних інвестицій cпрямовані:

  • у розвиток підприємств промисловості (2278,0 млн.грн), що складало від загального обсягу 32,7%;
  • у розвиток будівництва (1666,0 млн.грн), що складало від загального обсягу 23,9%.

Також значні обсяги капітальних інвестицій освоєні підприємствами:

  • сільського, лісового та рибного господарства – 1093,0 млн.грн (15,7%),
  • обов’язкового соціального страхування – 551,3 млн.грн (7,9%),
  • оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 324,9 млн.грн (4,7%).

Нагадаємо.